80, Đường số 5, Khu đô thị Lakeview City, P. An Phú, Quận 2, TP. HCM

info@hoptien.vn

HOTLINE

(+84) 28 3620 7711  (+84) 93 866 4595

Dịch vụ

Dịch vụ mapping sơ đồ bôi trơn

Dệt may1Chất bôi trơn sạch và phù hợp tiêu chuẩn là rất cần thiết cho một quy trình sản xuất hiệu quả. Chất bôi trơn biến đổi trong quá trình sử dụng và có thể xuống cấp sớm trong các ứng dụng nhiệt độ cao. Ô nhiễm với nước, bụi, hạt mài mòn hoặc tương tự, có thể biến chất bôi trơn thành nguy cơ về sức khỏe và an toàn. Ngay cả các dấu vết hạt mài mòn nhỏ nhất cũng có thể làm giảm đáng kể hiệu quả của máy và gây hại cho môi trường cũng như sản xuất sinh thái do thay thế chất bôi trơn không cần thiết và không kịp thời.

Hành vi bôi trơn và ảnh hưởng của nó đến quá trình sản xuất có thể được tính toán bằng cách sử dụng lấy mẫu dầu nhờn chọn lọc và phân tích chính xác. Do đó, thất bại thành phần đe dọa hoặc sự cố sớm có thể được ngăn chặn. Một phân tích đáng kể xác định chính xác hàm lượng hạt mài mòn trong chất bôi trơn và cung cấp thông tin về hành vi chạy cũng như các điều kiện vận hành, mà không gây ra thời gian ngừng hoạt động của máy hoặc mất thời gian tháo lắp máy.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm phân tích chất bôi trơn sau: Dầu tổng hợp, mỡ