80, Đường số 5, Khu đô thị Lakeview City, P. An Phú, Quận 2, TP. HCM

info@hoptien.vn

HOTLINE

(+84) 28 3620 7711  (+84) 93 866 4595

Ngành sản xuất

KELTEC

KELTEC Technolab được thành lập vào năm 1982 bởi Ed Kaiser, Sr., trước đây là kỹ sư của Air Maze Corporation trong hơn 20 năm. Với việc sản xuất ban đầu máy tách dầu, KELTEC Technolab cuối cùng đã bổ sung các bộ lọc khí, bộ lọc dầu, bộ lọc kết hợp và chất bôi trơn máy nén tổng hợp. KELTEC mua lại Technolab (một bộ phận trước đây của Flair Corporation), một nhà sản xuất máy tách dầu khác làm cho KELTEC Technolab mới trở thành nhà sản xuất và cung cấp máy tách dầu khí lớn nhất ở Bắc Mỹ.

Ngày nay, KELTEC Technolab cung cấp các sản phẩm của họ dưới dạng thiết bị gốc cho hầu hết các nhà sản xuất máy nén khí lớn ở Bắc Mỹ.

keltec